IBC behållare

IBC (av engelskans intermediate bulk container) är en typ av behållare för vätskor eller bulklast.

Vi köper och säljer IBC behållare 1000 liter (både livsmedelsrengjorda och icke).